»حدیث روز:
امير مؤمنان(ع) فرمود : همانا محمد ها، نمی گذارند که نافرمانی خدا انجام بگيرد.
تصاویر جدید ضریح امامزده محمد ابن اسحاق ابن محمد (محمد حنفیه)

تصاویر جدید ضریح امامزده محمد ابن اسحاق ابن محمد (محمد حنفیه)

 

 

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “تصاویر جدید ضریح امامزده محمد ابن اسحاق ابن محمد (محمد حنفیه)”