?> مساجد مایان سفلی
»حدیث روز:
امير مؤمنان(ع) فرمود : همانا محمد ها، نمی گذارند که نافرمانی خدا انجام بگيرد.
مساجد مایان سفلی

مساجد مایان سفلی

۱٫     مسجد جامع مایان سفلی ( بزرگترین مسجد مایان )
۲٫     مسجد شهید مطهری(ره) – مشهور به مسجد نائب
۳٫     مسجد دروازه مایان
۴٫     مسجد شهدای مایان – متروکه و درحال تخریب
۵٫     مسجد مقبره مایان
۶٫     مسجد و امامزاده محمد حنفیه – دارای دو مقبره تاریخی که از نظر اهالی مقدس میباشد
۷٫     مسجد حاج کریم
۸٫     مسجد شهید قاضی
۹٫     مسجد موسی بن جعفر – در حال توسعه
۱۰٫ مقبره تاریخی پیر مایان – این مکان از نظر اهالی مقدس میباشد

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “مساجد مایان سفلی”