»حدیث روز:
امير مؤمنان(ع) فرمود : همانا محمد ها، نمی گذارند که نافرمانی خدا انجام بگيرد.
شماره حساب امامزاده سید محمد مایان

شماره حساب امامزاده سید محمد مایان

شما عزیزان  می توانید از طریق شماره کارت های  امام زاده سید محمد مایان(ع) در کارهای نیک  مانند نذورات، تبارکات و هدایا  سهیم باشید.

 

 

شماره حساب امامزاده سید محمد مایان

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “شماره حساب امامزاده سید محمد مایان”