»حدیث روز:
امير مؤمنان(ع) فرمود : همانا محمد ها، نمی گذارند که نافرمانی خدا انجام بگيرد.
صبح خود را با قرآن آغاز کنید

صبح خود را با قرآن آغاز کنید

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “صبح خود را با قرآن آغاز کنید”